Heesen Schilderwerken

Privacyverklaring

Schildersbedrijf Heesen Schilderwerken respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van de website www.heesenschilderwerken.nl. In dit document wordt de privacy verklaring uiteengezet. Schildersbedrijf Heesen Schilderwerken raadt u aan om deze aandachtig door te nemen.

Welke gegevens worden door Heesen Schilderwerken verzameld en verwerkt?
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, dient u bij het aanvragen van informatie via www.heesenschilderwerken.nl enkele persoonsgegevens te verstrekken. Niet alle gegevens bent u verplicht te verstrekken, enkel uw naam en e-mailadres. Deze gegevens zijn voldoende om gerichte informatie te ontvangen over de dienstverlening van Heesen Schilderwerken. 

Doeleinden verwerking
Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
  • om met u in contact te kunnen komen;
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
  • levering en facturatie van onze procucten, ter uitvoering van uw verzoek.
Beveiliging en bewaartermijnen
Heesen Schilderwerken neemt passende maatregelen om uw persoonsgegeven te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Inzage, correctie en verwijdering
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ons e-mail adres: info@heesenschilderwerken.nl of via het contactformulier.